HemTjänster & ProgramExempel på uppdragReferenserOm ossKontakt & Frågor
Fokus på Verksamhetsutveckling och Internationalisering

 
Please also see  wwww.facesso.se


Almstedt & Partners AB is engaged in corporate business development and internationalization, with focus on USA, in roles as interim manager, business partner and advisor. Capabilities are strengthened by several partner networks covering countries in Europe, North America and parts of Asia. Deep-tech and high-tech B2B is in focus as e.g. Medtech, Life Science, Healthcare, Cleantech, Robotics, AI, IT and other B2B areas with similar business models. Collaboration and trust are guiding principles. 

 
Fokus på att nå affärsmål


Almstedt & Partners (”A&P”) jobbar bara med en sak, att ge företag och affärsenheter stöd för att på ett dynamiskt och flexibelt sätt säkra sina affärsmålen - snabbare och med lägre risk.  

Milstolpar och mål i form av geografisk expansion till nya marknader, tillväxt på nya marknader, lansering av nya erbjudanden, förverkligande av nya affärsmodeller och förflyttning i värdekedjan blir ofta i fokus i samarbetet. Att ta rollen som affärspartners. Det som kallas collaboration.  Vi har två huvudområden:


1. Strategiförnyelse och strategigenomförande

Arbetet med att utveckla strategin/affärsplanen, genomföra strategin, driva förnyelse/innovation och utveckla ledarskapet för att stödja detta utvecklingsarbete är områden som ständigt är aktuella. Ledning, styrelse och aktiva ägare är centrala i utvecklingen. Vi driver utbildning inom dessa områden men jobbar mest med konkreta kundprojekt. Ett område som vi driver på ett unikt sätt är "Actionorienterad affärsplanering", dvs hur gör man i praktiken inom ett företag för att på ett effektivt sätt jobba med tratten av affärsidéer, affärsmodeller, micro-affärsplaner, mini-affärsplaner och affärsplaner? Här gäller det att tänka rätt och arbeta rätt på ett agilt sätt så att vikten av arbetet med snabbt framtagna affärsmodeller och micro-affärsplaner lyfts fram, något som alla kan vara del av, och att man därmed kan nå ett betydligt effektivare arbetssätt för utveckling av det övergripande ramverk som trots allt behövs, dvs affärsplanen och den övergripande strategin.     


2. Internationalisering - fokus USA

Vi är starkt kommersiellt intresserade och orienterade. Internationell kommersialisering är vårt andra starka ben. Affärsmål och handlingskraft är ledord. Kan kanske enklast förklaras av att huvuddelen av vårt nätverk har bakgrund som företagsledare vid internationella företag, från stora och små företag.   


Ett arbetssätt med affärsnätverk och partnernätverk

Vår förmåga bygger på ett unikt arbetssätt där två typer av kompetensnätverk kan bidra i arbetet. Det ena nätverket, affärsnätverket, består av operativa VD'ar, chefer och specialister från olika branscher. De kan engageras för tidsbegränsade insatser som rådgivare, bollplank, dörröppnare, styrelsepersoner, o.lik. Det andra nätverket, partnernätverket, består av interimschefer, affärspartners och konsulter. Dessa kan, förutom att göra punktinsatser, även engageras i större och mer långsiktiga uppdrag, och ta ansvar för att leverera överenskomna resultat. En tredje möjlighet att stärka förmågan är, när behov uppstår, att etablera erfarenhetsgrupper där alla ger och tar. Vi kan även skräddarsy sådana grupper.

Våra roller
Beroende på förutsättningar och mål kan A&P ta olika roller i arbetet, från stödjande roller som rådgivare eller konsult till drivande roller som chef-att-hyra ("interim manager") eller förändringsledare.

Våra branscher
Tack vare ett bra nätverk av individer och företag är spännvidden bred. Men fokus ligger på B2B inom Deep-tech och High-tech. Här ingår t.ex. Medtech, Life Science, Healthcare, Cleantech, Greentech, Robotics, AI, IT och andra B2B områden med liknande affärsmodeller och framgångsfaktorer.

Våra marknader
Geografisk fokus är Europa, Nord-Amerika (framförallt USA) och delar av Asien (framförallt Kina).

Våra faser
Vad gäller faser är spännvidden stor, från tidiga faser för mindre enheter till vidareutveckling av etablerad verksamhet vid större bolag.   

Vi har tips på vilka ni kan vända er till ifall ni vill ha stöd av affärspartners för andra delar av världen. Hör gärna av er så hjälper vi till på bästa sätt.  


Hur lönsamt är det att samarbeta med oss?

Vi presenterar gärna vår bedömning av hur lönsamt ett samarbete kan vara för Er, ur et strategisk eller ett ekonomiskt perspektiv.
Månadens tips


Tänk "Speed 10x"

Att fundera på hur man kan öka tempot med 10 ggr väcker ofta många kloka tankar. Disruptiv utveckling krävs på alla nivåer, i det operativa och i styrelsearbetet. Det kan gälla hur styrelsen skall kunna fatta kloka beslut 10 ggr snabbare, förnyelsearbetet skall kunna gå 10 ggr snabbare, hur en affärsplan skall kunna skrivas 10 ggr snabbare med en tiondel av arbetsinsatsen, osv.
 Vi har förslag på hur detta genomförs om ni önskar utbyta några tankar.


Aktuellt

"Samla laget" i Kebnekaise, nu i vår
Det är nu dags att planera årets viktigaste händelse, att "samla laget" (ledningsgruppen, projektteamet, styrelsen, o.lik.) på lämplig plats som skapar kreativitet, dynamik och starka gemensamma minnen. Almstedt & Partners har i samarbete med Avalon Adventures tagit fram ett skräddarsytt paket som bygger på flyg till Kiruna, taxi och därefter skoter till Kebnekaise fjällstation, vidare med skoter till Tarfala, Sveriges mest högalpina fjällstuga, och på sista dagen hem igen. Se gärna Exempel på 3-dagarsupplägg Kebnekaise

"Readiness for internationalization" - Ny online-utbidning
Företag som önskar etablera sig på nya marknader söker alltid svaret på frågan "är marknaden redo för oss?". Minst lika viktigt är att bedöma "är vi redo för marknaden?". Detta blir extra viktigt när man fokuserar på stora marknader långt bort, t.ex. USA och Kina. Vi har lanserat en online-utbildning med ett online-verktyg för att snabbt kunna göra en företagsövergripande bedömning. Allt är på engelska. Se "Readiness for internationalization"  

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss:  
• Lennart Almstedt
• Telefon: +46 70 545 60 88
e-post:  lennart (snabel-a) almstedt . nu 

Har du några frågor kring ett affärsutvecklingsbehov hos er? Klicka härUtskriftsvänlig sida
Provided by Webforum